Całodobowo: 501 448 201   77  410 42 09

DOM POGRZEBOWY - NAMYSŁÓW

Organizacja pogrzebu i formalności

 1. Jeżeli zgon nastąpi w domu, wzywamy lekarza pierwszego kontaktu lub pogotowie ratunkowe.
 2. Gdy lekarz stwierdzi zgon, wystawi kartę zgonu.
 3. Mając kartę zgonu, dzwonimy do wybranego zakładu pogrzebowego (tel. 501 448 201, 77 410 42 09), który przewiezie ciało do chłodni, gdzie zostanie przygotowane do pogrzebu.
 4. Jeżeli zgon nastąpi w szpitalu, to szpital wystawi kartę zgonu, z którą udajemy się do wybranego zakładu pogrzebowego.
 5. Pozostałe formalności związane z organizacją ceremonii pogrzebowej uzgadniamy w zakładzie pogrzebowym. Składają się one z kilku elementów:
  • Wybór miejsca pochówku
  • Wybór miejsca ceremonii
  • Wybór sposobu pochowania osoby zmarłej (tradycyjny pochówek lub kremacja – od tego będzie również uzależniony termin ceremonii)
  • Wybór wzoru trumny, krzyża, tabliczki
  • Wybór i przygotowanie klepsydr, kwiatów

  Udając się do Zakładu Pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub pogotowie dowód osobisty osoby zmarłej oraz współmałżonka
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub legitymację emeryta lub rencisty w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.
 6. Akt zgonu wyrabiamy w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia skróconego aktu zgonu:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osoby zgłaszającej
 • zezwolenia z prokuratury na pochowanie zwłok, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania prokuratorskiego.

Zadbamy o to aby ten dzień, to ostatnie pożegnanie przebiegło spokojnie oraz bez komplikacji.

Wystarczy jeden telefon, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

STYKS - dyskretnie profesjonalni...

Kompleksowe usługi pogrzebowe. Pomagamy całą dobę tel. kom. 501 448 201 tel. stacjonarny 77 410 42 09